O nás

Spoločnosť Steelage Slovakia s.r.o. je poskytovateľ "on -site" priemyselných služieb v oceliarskom priemysle. Jedná sa o súkromnú spoločnosť založenú v roku 2011 skupinou odborníkov s bohatými skúsenosťami v rámci európskeho oceliarskeho priemyslu a recyklácie.

Svojimi inovatívnymi a nákladovo efektívnymi službami Steelage poskytuje riešenia, ktoré spĺňajú výzvy dnešného vysoko konkurenčného oceliarskeho priemyslu a prinášajú svojim zákazníkom skutočnú hodnotu.

 
  • ISO 45001:2018, EN ISO 9001:2015
    V dňoch 9. a 10. 12. 2020 bol vykonaný v spoločnosti Steelage Czech Republic s.r.o. recertifikačný […]
  • Sbírka Adélka a Matyášek
    Steelage pomáha
    Zapojili sme sa do zbierky na podporu detí s vrodenou myopatiou typu Central Core Disease. Finančným […]