Bezpečnost

Působení v průmyslovém prostředí může být nebezpečné. Pro nás je bezpečnost našich zaměstnanců a zaměstnanců našich klientů absolutní prioritou. Jsme pevně přesvědčeni, že bezpečnost je nedílnou součástí dobrého managementu a nemůže být ohrožena ekonomickými důvody. Věříme, že bezpečnost je ve společnosti odpovědností každého. Investujeme proto do školení všech zaměstnanců a stimulujeme kulturu sdílení osvědčených postupů a předcházení úrazům a nehodám. Podobně uplatňujeme přísnou politiku nulové tolerance pro nedodržování našich bezpečnostních norem.

Všechny provozovny Steelage mají specializovaného bezpečnostního technika odpovědného za provádění a udržování skupinových bezpečnostních politik. Externí auditoři navíc provádějí pravidelné audity bezpečnosti.

Při poskytování našich služeb používáme zařízení vybavená vylepšenými bezpečnostními prvky pro optimální výkon v horkém prostředí. Mezi ně patří mimo jiné infračervené kamery, přibližovací senzory, protipožární systémy a speciální hydraulický olej a chladicí kapaliny. Zvláštní pozornost věnujeme osobním ochranným prostředkům našich zaměstnanců. Použité oděvy jsou ohnivzdorné a nejvyšší kvality.