Pro naše klienty zajišťujeme přepravu strusky za využití našich specializovaných vozidel, která jsou vybavena speciálně vyvinutými bezpečnostními prvky. Hlavní prioritou skupiny FRIEDRICH GROUP při manipulaci s tekutou struskou je bezpečnost.

Sběrem strusky přímo z jejího původního místa a jejím transportem na místo, kde je zpracována, zajišťujeme pro naše zákazníky hladký výrobní proces bez jakéhokoli přerušení. Na požádání můžeme jako službu nabídnout i údržbu nádob na strusku. V tomto případě nádoby také sami nakupujeme. Transportní vozidla a nádoby samozřejmě přizpůsobujeme požadavkům našich partnerů.