Pre našich klientov zabezpečujeme prepravu trosky pomocou našich špecializovaných vozidiel, ktoré sú vybavené špeciálne vyvinutými bezpečnostnými prvkami. Hlavnou prioritou skupiny FRIEDRICH GROUP pri manipulácii s roztavenou troskou je bezpečnosť.

Zberom trosky priamo z jej pôvodného miesta a jej transportom na miesto, kde je spracovaná, zabezpečujeme pre našich zákazníkov hladký výrobný proces bez akéhokoľvek prerušenia. Na požiadanie môžeme ako službu ponúknuť aj údržbu troskových kalichov. V tomto prípade troskové kalichy tiež sami nakupujeme. Transportné vozidlá a troskové kalichy samozrejme prispôsobujeme požiadavkám našich partnerov.