Okrem prepravy tekutej trosky zahŕňa naša ponuka služieb tiež prevádzkovanie troskových jám. To zahŕňa prípravu trosky pre ďalšie spracovanie vrátane chladenia, drvenia a triedenia rôznych typov trosky, ako aj separácia železných zložiek obsiahnutých v troske. Naším cieľom je zaručiť, aby bol chladiaci proces bezpečný a účinný s minimálnymi emisiami. S našimi zákazníkmi s radosťou zdieľame naše odborné znalosti v oblasti výroby, konštrukcie a údržby troskových lôžok.