Naše nabídka služeb zahrnuje zpracování žáruvzdorných materiálů. Cílem zpracování a třídění je maximální využití materiálu. Ošetřené žáruvzdorné materiály mohou být znovu použity ve specifických výrobních procesech nebo alternativně prodány třetím stranám.