Rozsah našich služieb zahŕňa spracovanie žiaruvzdorných materiálov a zároveň búranie výmuroviek všetkých hutníckych agregátov pomocou použitia vhodných strojov a zariadení. Cieľom spracovania a triedenia je maximálne využitie materiálu. Spracované žiaruvzdorné materiály môžu byť znovu použité v špecifických výrobných procesoch alebo alternatívne predané tretím stranám.