Vedľajšie produkty obsahujúce železo vytvorené počas procesu výroby železa a ocele sa spracovávajú s cieľom maximalizovať návrat do výrobného cyklu a uzavrieť slučku v recyklačnom procese. Todosahujeme použitím peletizačných a briketovacích technológií. Pomocou pridávania správnych pojív, dosahujeme najlepšie možné využite druhotných surovín v procese tavenia. Každý recyklovaný materiál priebežne sledujeme v našom špecializovanom laboratóriu, aby sme vždy zaistili zhodu s požadovanou špecifikáciou.