Vedlejší produkty obsahující železo vytvořené během procesu výroby železa a oceli se zpracovávají s cílem maximalizovat návrat do výrobního cyklu a uzavřít smyčku v recyklačním procesu. Pomocí přidání správných pojiv, dosahujeme nejlepšího možného využití druhotných surovin v procesu tavení. Průběžně sledujeme recyklovaný materiál v naší specializované laboratoři, abychom vždy zajistili shodu s analytickými specifikacemi.