Produkty a využitie

Ako partner v oceliarskom priemysle ponúka Steelage na mieru šité riešenia pre likvidáciu, spracovanie a recykláciu priemyselných vedľajších produktov vytvorených počas procesu výroby železa a ocele. Usilujeme sa spracovať čo najviac tohto odpadového materiálu na druhotné suroviny tak, aby boli vrátené späť do výrobného procesu.

Výsledkom našej práce je ucelený rad vysoko kvalitných produktov, ktoré sú často kvalitatívne porovnateľné ako sú produkty vyrobené priamo z primárnych surovín. V závislosti na ich fyzikálnych a chemických vlastnostiach sú naše sekundárne suroviny ideálne pre použitie v stavebníctve, ale aj poľnohospodárstve a ďalších oblastiach.

 
 

Kvalita

Priebežnými internými a externými kontrolami kvality zaisťujeme, aby naše výrobky vždy spĺňali očakávania našich zákazníkov, pokiaľ ide o kvalitu a technické špecifikácie, pri dodržiavaní všetkých zákonov a smerníc.

Naše know-how a skúsenosti v oblasti zabezpečovania kvality a vývoja produktov sú poskytované rôznym skupinám v rámci nášho aktívneho zapojenia, ako príklad môžeme uviesť Nemeckú profesijnú asociáciupre vysokopecnú a oceliarskú trosku a Fehse Building Materials Institute.

 

Externé kontroly kvality

Aby sme mohli zaručiť trvalo vysokú úroveň kvality našich výrobkov a služieb, podrobujeme sa kontrole nezávislými kontrolnými orgánmi. Toto monitorovanie vykonáva Ústav pre testovanie materiálov pre stavebné a výrobné inžinierstvo (MPA HANNOVER, Clausthal). Fehse Building Materials Institute poskytuje technickú podporu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa aplikácia železnej trosky v stavebníctve.

Interné zabezpečenie kvality

Dôslednými internými kontrolami zabezpečujeme, aby kvalita našej práce plne vyhovovala ako našim vlastným štandardom vysokej kvality, tak aj štandardom našich zákazníkov. Jednoducho plniť štandardy však nestačí, a preto neustále hľadáme spôsoby, ako ich ďalej rozvíjať a zlepšovať. Vo vlastnom laboratóriu testujeme naše výrobky na základe technických kritérií a skúmame procesy predovšetkým z hľadiska životného prostredia a udržateľnosti. Zameranie našich laboratórnych testov je dvojaké: po prvé sa zaoberáme analýzou pevných látok a fyzikálnymi testami, napr. Objemovú stabilitu a po druhé sa zameriavame na environmentálne analýzy, napr. Monitorovanie kvality vody a odpadových vôd.

 

Výskum a vývoj

Trh sa neustále mení a požiadavky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov stále rastú. Existuje veľa dobrých dôvodov pre vývoj riešení pre svet zajtrajška nad rámec súčasných požiadaviek.

Zodpovednosť za životné prostredie a naše vlastné prianie udržať si v budúcnosti konkurenčnú výhodu sú pre nás silnými motivačnými faktormi. Naším cieľom je odstrániť medzery v recyklácii a zachovať prírodné zdroje. Preto sme odhodlaní vykonávať výskum a ďalej vyvíjať naše produkty, technológie a procesy.

Príkladom je výskumný projekt "ThoPhos 2":

Nový proces výroby ocele v polovici 90. rokov viedol k významným zmenám v produkovanej troske. Z tejto trosky, ktorá bola predtým používaná ako hnojivo pre zvyšovanie výnosov minerálnych fosfátov v poľnohospodárstve, už nie je možné získať Thomasov fosfát. Na prekonanie tejto medzery sa sesterská spoločnosť Steelage - Erich Friedrich Hüttenservice GmbH spojila so svojimi partnermi pre spoluprácu RETERRA Service GmbH a Institut für Baustoff-Forschung e.V. (Inštitút pre výskum stavebných materiálov) a začala výskumný projekt ThoPhos2. Cieľom projektu je vyrábať Thomasov fosfát druhej generácie z konvertorované trosky.

Podrobnosti o projekte "ThoPhos" nájdete tu.