Kromě přepravy tekuté strusky zahrnuje naše nabídka služeb také provozování struskových jam. To zahrnuje přípravu strusky pro další zpracování včetně chlazení, drcení a třídění různých typů strusky, jakož i oddělení železných složek obsažených ve strusce. Naším cílem je zaručit, že chladicí proces je bezpečný a účinný a zároveň minimalizuje emise. S našimi zákazníky z oceláren s radostí sdílíme naše odborné znalosti v oblasti výroby, konstrukce a údržby struskových jam.