Naše služby

Zvyšovanie efektivity, zlepšenie kvality a šetrenie zdrojov. Prostredníctvom našej komplexnej ponuky služieb podporujeme oceliarsky priemysel vo všetkých záležitostiach súvisiacich s likvidáciou a spracovaním priemyselných vedľajších produktov, vznikajúcich počas výroby železa a ocele, logistiky surovín, recyklácia žiaruvzdorných materiálov a čistenie výrobných zariadení.

Naša ponuka služieb zahŕňa: