V samostatne vyčlenenej jame na vylievanie surového železa spracovávame liatinu pre našich zákazníkov z oceliarne. Potom, čo sa roztavené surové železo bezpečne ochladí, je rozbíjané na menší rozmer vhodný na ďalšie spracovanie.

Pracujeme rýchlo a flexibilne, aby bol proces vylievania surového železa do jamy plynulý. Samozrejme s veľkým dôrazom na bezpečnosť a znižovanie emisií.