Spracovávame trosku, aby sme vytvorili širokú škálu obchodovateľných druhotných surovín prispôsobených potrebám našich zákazníkov. Prostredníctvom primárneho spracovania a konečného spracovania na zákazku v súlade s požiadavkami našich zákazníkov sme schopní vyrábať vysoko kvalitné produkty, ktoré sú dodávané včas.

Našim cieľom je maximalizovať regeneráciu vedľajších produktov vytvorených počas výroby ocele a vracať čo najviac železa do výrobného procesu. Skupina FRIEDRICH GROUP si stanovila za úlohu uzavrieť slučku vo výrobnom cykle. Z tohto dôvodu úzko spolupracujeme s orgánmi verejnej moci a našimi zákazníkmi pri vývoji nových aplikácií trosky a ďalších vedľajších produktov.