Našim partnerom ponúkame možnosť spracovať vlastný anakupovaný šrot priamo v priestore zákazníka, s cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu . Týmto je tiež zaistená plná kontrola kvality šrotu. Následne je šrot spracovávaný na lisoch, nožniciach a šredroch.

Našou najnovšou inováciou je systém čistenia šrotu, kde výsledkom je nižšia spotreba energie, lepšia tvorba trosky v súvislosti s merateľne vyššou výťažnosťou v taviacom procese . Okrem toho je dosiahnutie konečného chemického zloženia tavby predvídateľnejšie.