Okrem manipulácie a spracovanie trosky zahŕňa naša ponuka služieb aj manipuláciu a spracovanie šrotu. To zahŕňa všetky činnosti od príjmu, vykládky, triedenia vrátane spravovania zásob šrotu na šrotovisku. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na túto službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vďaka modernej manipulačné technológii a inovatívnym logistickým konceptom sa usilujeme o maximálnu účinnosť. Monitorovanie kvality zahŕňa napríklad aj sledovanie dodávok šrotu jednotlivých dodávateľov.