Troska vyrábaná pri výrobe ocele stále obsahuje kovové zložky v rôznych pomeroch. Pomocou rôznych separačných procesov sa z rôznych surovín v rôznych krokoch spracovania odstráni železo a neželezné kovy. Výsledný regenerovaný šrot a železo sú následne predávané a vrátené do cyklu.

 
 

Oddeľovanie železa

 
Sep.-Fe, 70 Fe
(Sinter mix)
0–4 mm
na vyžiadanie
Sep.-Fe, 55 Fe
(Sinter mix)
0–4 mm
na vyžiadanie
Sep.-Fe, 68–75 Fe
(Vysoké pece)
0–4 mm
na vyžiadanie
Sep.-Fe,
6–40 mm
na vyžiadanie
Sep.-Fe, 68–82 Fe
(Vysoké pece)
40–100 mm
na vyžiadanie
 

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku

Tel.: +420 774 773 505