Udržateľnosť

Jedným z hlavných princípov firmy STEELAGE je záväzok k ochrane zdrojov a konanie s ohľadom na ich udržateľnosť. To pre nás znamená viac než len vytváranie pekného obrazu. Udržateľnosťou aktívne žijeme - každý deň v týždni!

Materiály, ktoré vznikajú pri výrobe surového železa sa recyklujú ako vysoko kvalitné priemyselné vedľajšie produkty pre širokú škálu použitia. Napríklad vo výstavbe ciest a v stavebníctve ponúkajú prinajmenšom ekvivalentnú alternatívu za prírodnú horninu.

Zaviazali sme sa ďalej zvyšovať kvalitu týchto druhotných surovín rozširovaním našej ponuky produktov a otvárať nové potenciálne oblasti použitia. Zároveň optimalizujeme naše výrobné procesy prostredníctvom opatrení zameraných na minimalizáciu emisií a zohľadnením ekologických kritérií pri modernizácii našich strojov. Takto významne prispievame k aktívnej ochrane prírody.