Udržitelnost

Jedním z hlavních principů STEELAGE je její závazek k šetření zdrojů a jednání s ohledem na udržitelnost. To pro nás znamená víc než jen propagovat čistý obraz. Udržitelnost je zde aktivně praktikována - den co den!

Zbytkové materiály, které vznikají při výrobě surového železa se recyklují jako vysoce kvalitní průmyslové vedlejší produkty pro širokou škálu použití. Například ve výstavbě silnic a ve stavebnictví nabízejí přinejmenším ekvivalentní alternativu za přírodní horninu.

Zavázali jsme se dále zvyšovat kvalitu těchto druhotných surovin rozšiřováním naší nabídky produktů a otevírat nové potenciální oblasti použití. Zároveň optimalizujeme naše výrobní procesy prostřednictvím opatření zaměřených na minimalizaci emisí a zohledněním ekologických kritérií při modernizaci našich strojů. Takto významně přispíváme k aktivní ochraně přírody.