Kromě přepravy tekuté strusky zahrnuje nabídka služeb také přepravu surovin a vedlejších produktů v areálu oceláren. Tuto službu přizpůsobujeme přímo potřebám našich zákazníků. Můžeme nakládat a vykládat materiál nebo zajišťovat kontejnery přímo v místě původu.

Přeprava se uskutečňuje na základě požadavků zákazníka.