Okrem prepravy tekutej trosky zahŕňa ponuka našich služieb aj prepravu surovín a vedľajších produktov v areáli oceliarní. Túto službu prispôsobujeme priamo potrebám našich zákazníkov: môžeme nakladať a vykladať materiál alebo zaisťovať kontajnery priamo v mieste vzniku druhotných materiálov.

Preprava sa uskutočňuje na základe požiadaviek zákazníka.