Zpracováváme strusku, abychom vytvořili širokou škálu obchodovatelných druhotných surovin přizpůsobených potřebám našich zákazníků. Prostřednictvím primárního zpracování a konečného zpracování na zakázku v souladu s požadavky našich zákazníků jsme schopni vyrábět vysoce kvalitní produkty, které jsou dodávány včas.

Našim cílem je maximalizovat regeneraci vedlejších produktů vytvořených během výroby oceli a vracet co nejvíce železa do výrobního procesu. Skupina FRIEDRICH GROUP si stanovila za úkol uzavřít smyčku ve výrobním cyklu. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme s orgány veřejné moci a našimi zákazníky v ocelářském průmyslu při vývoji nových aplikací strusky a dalších vedlejších produktů.