Se zpracováním šrotu zároveň nabízíme našim partnerům možnost zpracovat vlastní šrot i nakupovaný šrot přímo v prostorech zákazníka, a tím dosáhnout přidané hodnoty. Tímto je také zajištěna plná kontrola kvality šrotu. Šrot je zpracováván lisy, nůžkami a drtiči.

Naše nejnovější inovace je systém čištění šrotu, který má za následek nižší spotřebu energie a tvorbu strusky díky výrazně vyššímu výkonu pece. Kromě toho je také dosahováno lepšího a předvídatelnějšího chemického složení taveniny.